: 378477
INFORMACJE:KP w Pieńsku
Komisariat Policji w Pieńsku


ul. Zgorzelecka 31


59-930 Pieńsk


tel. 75-64-94-365 lub 75-77-86-407


tel. MSW 8732 400

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu